فروش زمین کلنگی در خیابان قدس
فروش زمین کلنگی در خیابان قدس
فروش زمین کلنگی به مساحت 185 مترمربع در بهترین نقطه خیابان قدس و با 7متر برخیابان، دارای 59 مترمربع تجاری با امکان کسب مجوز ساخت تا 5 طبقه با شرایط ویژه به فروش می رسد. تلفن : 09308319728 پست الکترونيک : hasabermand@gmail.com

زمان ارسال : ساعت 00:05 , 25/09/95منبع چاپ : www.moshaveran.info