زمین آپارتمانی نیاوران تبریز
زمین آپارتمانی نیاوران تبریز
قطعه واقع باغمیشه ، شهرک نیاوران و در خیابان 18 متری و بر قطعه 22.5 متر میباشد تلفن : 09144009545 پست الکترونيک : tabriz_laptop@yahoo.com

زمان ارسال : ساعت 13:20 , 19/02/96منبع چاپ : www.moshaveran.info